Social shift

Social Shift: medewerkers werven en rollen verdelen

down-arrow

Ik herhaal het uit den treure, maar de rol van je medewerkers is cruciaal bij de Social Shift. De vraag is alleen: welke medewerkers dan? Het moet immers geen Poolse landdag worden.

Hier komen de ‘ambassadeurs’ om de hoek kijken. Dit zijn de medewerkers die actief bijdragen aan je Social Shift. Soms zijn dat alle medewerkers, soms is dat slechts een deel van hen. En soms zijn het bijvoorbeeld klanten, leveranciers of andere stakeholders; ook met hen kun je immers een Social Shift opzet- ten. In negen van de tien gevallen begint de Social Shift echter met je medewerkers, vandaar dat ik daar in dit hoofdstuk ver- der de focus op leg.

Mijn advies is om in ieder geval medewerkers te betrekken die veel contact met je doelgroepen hebben en een beetje gevoel bij communicatie hebben. Dit zijn meestal vooral medewerkers die dagelijks op de ‘werkvloer’ aanwezig zijn, bijvoorbeeld de verkopers in de winkel, de zorgverleners aan het bed of de accountmanagers in het veld. En dan het liefst een mooie afspiegeling van je organisatie op het gebied van bijvoorbeeld sekse, leeftijd en eventueel locatie. Hoeveel mensen dat moeten zijn? In principe kan iedereen meedoen. Maar denk er goed over na als je mensen gaat benaderen. De ambassadeurs zijn immers belangrijk voor je input (de verhalen vanaf de werkplek) en je output (het bereik via hun social mediakanalen). Bovendien zorgt een goede representatie van alle medewerkers voor een breed draagvlak in de gehele organisatie, en dat is ook niet onbelangrijk.

Ik werk hiervoor graag met een structuur die uit de uitgeverswereld komt. Die structuur deelt de ambassadeurs op in vier groepen, die ieder hun eigen rol hebben: Social Master, Social Editor, Social Creator en Social Publisher. Ik neem ze een voor een met je door.

social-shift-rollen

Social Master
De Social Master kun je zien als de projectmanager van de Social Shift. Hij of zij is er verantwoordelijk voor dat de Social Shift daadwerkelijk bijdraagt aan de strategische doelen van de organisatie. Typische taken en verantwoordelijkheden die hierbij horen, zijn:

 • ‘eigenaar’ zijn van Social Shift-strategie;
 • de shift organiseren en coördineren;
 • redactievergaderingen organiseren en voorzitten;
 • de Social Editors activeren, begeleiden en ondersteunen;
 • workshops, trainingen en redactievergaderingen organiseren en voorzitten;
 • Social Editors, Creators en Publishers werven (of daarbij ondersteunen);
 • de externe en interne communicatie monitoren;
 • maandelijkse rapportages opstellen en met management/directie bespreken.

De tijd die een Social Master nodig heeft, is minimaal acht uur per maand, afhankelijk van de grootte van de groep. Meestal is dit een communicatie- of marketingmanager: iemand met inzicht, overzicht en beslissingsbevoegdheid. Bij grotere organisaties kan het inzetten van twee Social Masters geen overbodige luxe zijn.

Social Editor
Social Editors zijn de aanjagers die ervoor zorgen dat er overal in de organisatie content loskomt en dat deze content daarna in de vorm van correcte berichten ook weer verspreid wordt. Ze stimuleren de Social Creators om input voor berichten te leveren, stellen zelf de berichten op en zorgen ervoor dat deze berichten via de juiste Social Publishers worden gedeeld. Typische taken en verantwoordelijkheden die hierbij horen zijn:

 • de Social Shift-strategie vertalen naar een concrete contentplanning en deze bewaken;
 • doelgerichte content(onderwerpen) bedenken en uitzetten bij de Social Creators;
 • Social Creators activeren, begeleiden en ondersteunen (onder andere met workshops, trainingen en redactievergaderingen);
 • feedback vergaren over de voorgestelde content;
 • Social Creators en Publishers werven;
 • Social Publishers segmenteren (zodat niet alle berichten door
  iedereen worden gedeeld);
 • de eigen social kanalen monitoren.


De gemiddelde tijdsbesteding van een Social Editor is zo’n vijf uur per maand. Doorgaans kent elke afdeling haar eigen Social Editor. Bij kleinere organisaties kan deze rol worden ingevuld door de Social Master.

Social Creator
Social Creators zijn ambassadeurs die de content daadwerkelijk maken en bij de Social Editor aanleveren, zodat deze er publiceerbare berichten van kan maken. Denk bijvoorbeeld aan foto’s en video’s van momenten waarbij ze aanwezig zijn, maar ook aan nieuwsberichten en blogartikelen (of ruwe versies daarvan). Idealiter maakt iedere Social Creator berichten die direct gepubliceerd kunnen worden, maar in de praktijk zien we dat een slag door de Social Editor meestal nodig is. Typische taken en verantwoordelijkheden die bij de Social Creator horen, zijn:

 • content (ruw of publicabel) aanleveren bij de Social Editor;
 • ideeën aanleveren bij de Social Editor;
 • deelnemen aan workshops, kennissessies en plenaire sessies.

De gemiddelde tijdsbesteding van een Social Creator is maximaal twee uur per maand. Social Creators kunnen door heel de organisatie heen werken, afhankelijk van het doel van de Social Shift.

Social Publisher
Social Publishers zijn alle mensen in de organisatie (en eventueel daarbuiten) die berichten krijgen aangeboden om via hun eigen social media-kanalen met hun netwerken te delen. Dat is de kleinste taak, maar wel een taak waar het uiteindelijk alle- maal om draait. Zonder netwerken immers geen bereik! Overigens betekent Social Publisher zijn niet dat je altijd alles met je eigen netwerken ‘moet’ delen. Ten eerste zorgt de Social Editor ervoor dat niet iedereen dezelfde berichten krijgt voorgesteld, om overkill te voorkomen. Ten tweede is iedere Social Publisher vrij om te publiceren wat hij of zij wil.

De gemiddelde tijdsbesteding van een Social Publisher is zo’n halfuur per maand. Veel organisaties maken van iedere medewerker een Social Publisher; je wilt immers een zo groot mogelijk bereik realiseren. Mijn advies aan grotere organisaties is wel om dit stapsgewijs op te bouwen. Overigens staat het Publishers uiteraard geheel vrij om zelf content aan te dragen; het is echter niet hun primaire ‘taak’.

You may also like

Social shift als vertrekpunt van ...
on augustus 2, 2019

Social media gaan een centrale rol spelen in zowel interne als externe communicatie. Wij geloven ...

commentIcon 0 Comments
Koen Jordaans
Apostle als employer brand
on augustus 1, 2019

Werken bij Apostle: what’s in it for you?   Lijkt werken bij Apostle je wel wat? Terecht! 😊 Je ...

commentIcon 0 Comments
Koen Jordaans
Social Shift: medewerkers werven ...
on juli 17, 2019

Ik herhaal het uit den treure, maar de rol van je medewerkers is cruciaal bij de Social Shift. De ...

commentIcon 0 Comments
Marijn van Puijenbroek
Het effect van paid content ...
on juni 3, 2019

Merkzoekwoorden kunnen met meer dan 1000% verhoogd worden door middel van retargeting* Uit ...

commentIcon 0 Comments
Marijn van Puijenbroek
Social shift
on september 2, 2019

Kanteling in denken  Waarom is de Social shift ontstaan? De allerhoogste vorm van communicatie is ...

commentIcon 0 Comments
Koen Jordaans
Wat is social sales?
on juni 3, 2019

Een echte salesprofessional wil maar één ding: scoren. De Social Shift is daar een uitstekend ...

commentIcon 0 Comments
Chris Stomp